Ανάπτυξη αποτελεσματικής ομάδας πώλησης για επίτευξη στόχων

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λόγω των δραματικών αλλαγών στην αγορά από την συνεχή παρουσία νέων προϊόντων, νέων ανταγωνιστών και την συνεχή αλλαγή της τεχνολογίας, υπάρχει άμεση ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών της κάθε επιχείρησης, με όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για να επιτυγχάνονται άμεσες και  αποτελεσματικές πωλήσεις.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την συμπλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • Nα έχουν πλήρη επίγνωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ο σύγχρονος πωλητής καριέρας.
  • Να διαθέτουν τέτοιες δεξιότητες που να μπορούν να αντιμετωπίζουν και αντιπαρέρχονται με επιχειρήματα τυχόν αντιστάσεις των πελατών
  • Να θέτουν στόχους σε συνεργασία με την διεύθυνση και τα άλλα τμήματα και να εργάζονται συστηματικά για την επίτευξη τους.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διάλεξη με την συμμετοχή των συμμετασχόντων, μελέτη περιπτώσεων, Brain Storming.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με την συμπλήρωση του προγράμματος θα γίνει απονομή πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης .

 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν την σημασία του Μάρκετινγκ και των Τεχνικών Πώλησης
  • Να είναι σε θέση να χειρίζονται τις πιο πάνω τεχνικές για αύξηση της επικερδότητας της επιχείρησης και περαιτέρω διείσδυσης στις αγορές.
  • Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις παραμέτρους ενός ισορροπημένου πλάνου Μάρκετινγκ.
  • Να οργανώνουν να υποκινούν και να στοχοθετούν αποτελεσματικά το τμήμα Πωλήσεων

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους με επιτυχία θα έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 12 Δεκεμβρίου 2018

Ώρες διεξαγωγής: 8:30-16:45

Τόπος διεξαγωγής: Europa Plaza Hotel

Κόστος: €86.50 (Συμπ. €28.50 ΦΠΑ)

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM

Certified Management Consultant                 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Tηλ:22 460622
Φαξ:22 460623
Κιν: 99475620
e-mail:info@planetinteractive.com.cy
Web: www.planetinteractive.com.cy/seminars

square-facebook-128  www.facebook.com/Planetinteractive

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

pp

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save


12 Δεκεμβρίου 2018

Presented by: George Demetriades (CV)

Duration: 7 Ώρες

Address: 13 Alkeou Street, Nicosia 1311