Βελτίωση επιχειρηματικής απόδοσης με την χρήση ψηφιακού Μάρκετινγκ & Κοινωνικών Δικτύων

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς , η εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων του Digital Marketing και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν το αναγκαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο χρειάζονται όσον ποτέ άλλοτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικά, το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα, θα δώσει όλες εκείνες τις δεξιότητες αλλά και τα κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία στους διευθυντές και τα στελέχη του τμήματος Μάρκετινγκ/ Πωλήσεων και Business Development, για αντιμετώπιση όχι μόνο του ανταγωνισμού, αλλά και για να στηρίξουν την προσπάθεια της επιχείρησης να ανασχεδιάσει τις δραστηριότητες της και να βοηθήσει του συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού marketing, για μία πιο δυναμική στήριξη των προγραμμάτων προώθησης και προβολής της εταιρείας.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

1.Να αναπτύξουν μια ενιαία στρατηγική για την παρουσία τους  στο διαδίκτυο για προώθηση της εταιρείας τους και προσέλκυση περισσοτέρων πελατών. Η στρατηγική  αυτή θα αφορά την δική τους  ιστοσελίδα καθώς επίσης και τις εταιρικές σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

2.Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καμπάνιες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

3.Να  αντιλαμβάνονται την σημασία του Μάρκετινγκ και των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών πώλησης στην εφαρμογή ενός επιθετικού προγράμματος για αύξηση των πωλήσεων και περαιτέρω επιτυχούς διείσδυσης   στην αγορά

4.Να είναι σε θέση να χειρίζονται τις πιο πάνω τεχνικές για αύξηση της επικερδότητας της επιχείρησης

5.Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις παραμέτρους ενός ισορροπημένου πλάνου Μάρκετινγκ με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας του διαδικτυακού μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

6.Να μπορούν να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές για άμεσα αποτελέσματα πάντα με την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης όπως:

α) Του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

β) Ε Branding

γ) Twitter & LinkedIn

δ) Ανάπτυξης αποτελεσματικής εταιρικής σελίδας στο Facebook

ε) Δημιουργίας καμπάνιας με την χρησιμοποίηση του Google AdWords και της χρησιμοποίησης των τεχνικών Search Engine Optimization.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

  • Διευθυντές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  • Διευθυντές και Ανώτερα στελέχη Μάρκετινγκ/Πωλήσεων η Business Development Managers
  • Λειτουργούς υπευθύνους για την ενημέρωση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διάλεξη /Εργασία σε Ομάδες. Καταιγισμός ιδεών. Μελέτη περίπτωσης. Πρακτικές ασκήσεις με την εμπλοκή εκπαιδευομένων και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προβολή ταινίας και συζήτηση.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα απονεμηθεί πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 11 & 12 Απριλίου 2019

Ώρες διεξαγωγής: 8:30-16:45

Τόπος διεξαγωγής: Europa Plaza Hotel

Κόστος: € 119.00 (Συμπ.  ΦΠΑ)

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM

 Σύμβουλος & Συντονιστής ΣεμιναρίουΣτέφανος Αλεβιζάκης ΜΒΑ,  Google Certified Professional -Ειδικός σε Θέματα Διαδικτύου

 

            

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Tηλ:22 460622
Φαξ:22 460623
Κιν: 99475620
e-mail:info@planetinteractive.com.cy
Web: www.planetinteractive.com.cy/seminars

square-facebook-128  www.facebook.com/Planetinteractive

 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

pp

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save


11&12 Απριλίου 2019

Presented by: George Demetriades (CV)

Duration: 08:30 AM - 16:45 PM

Address: Europa Plaza Hotel 13 Alkeou Street, Nicosia 1311