Διεύθυνση, Υποκίνηση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μίας επιχείρησης είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Είναι επομένως αναγκαίο τα στελέχη μιας επιχείρησης να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές, σε ένα πνεύμα ομαδικότητας, προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού. Ιδιαίτερα  σε εποχές καθημερινών δραματικών αλλαγών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τα καλύτερα δυνατά επίπεδα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, με αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

1. Να αντιμετωπίζουν η να προβλέπουν τις αιτίες των εργασιακών συγκρούσεων

2. Να διαμορφώνουν το κατάλληλο εργασιακό κλίμα, χωρίς άγχη και συγκρούσεις και με κατανόηση των ανθρωπίνων προβλημάτων και δυνατοτήτων

3. Να έχουν την δυνατότητα καθοδήγησης της ομάδας που προΐστανται ώστε να αναλαμβάνει ευθύνες και να δίδει τις κατάλληλες λύσεις

4. Να αναπτύσσουν την ομάδα ώστε να έχει αυτοπεποίθηση, κίνητρα, στόχους και όραμα

5. Να καθοδηγούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας η του τμήματος τους ώστε να κάνει σωστά την δουλειά του και να πετυχαίνει τους στόχους του σε πνεύμα ομαδικότητας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.

6. Να τοποθετούν αποτελεσματικούς στόχους που να είναι συνδεδεμένοι με του εταιρικούς στόχους ανάπτυξης.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διάλεξη /συζήτηση. Εργασία σε ομάδες. Υπόδηση ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος. Καταιγισμός Ιδεών.

 

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα δοθούν Πιστοποιητικά Επιτυχούς Κατάρτισης  σε αυτούς που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 26 Οκτωβρίου 2018

Ώρες διεξαγωγής: 8:30-16:45

Τόπος διεξαγωγής: Europa Plaza Hotel

Κόστος: € 119.00 (Συμπ. €ΦΠΑ)

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM

            

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Tηλ: 22 460622
Φαξ: 22 460623
Κιν: 99 475620
e-mail: info@planetinteractive.com.cy
Web: www.planetinteractive.com.cy/seminars

square-facebook-128

 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

pp

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save


26 Οκτωβρίου 2018

Presented by: George Demetriades (CV)

Duration: 08:30 AM - 16:45 PM

Address: 13 Alkeou Street, Nicosia 1311