Ηγεσία & Ομάδες Υψηλής Απόδοσης (Leading High Performance Teams)

Ανάγκη Κατάρτισης: Το δυναμικό και πολύ πρακτικό αυτό πρόγραμμα, εστιάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διευθυντών   τμημάτων και ηγετών ομάδων, να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διοικούν. Δια μέσου της υπόδησης ρόλων και ομαδικής εργασίας, θα μάθουν και θα εξασκηθούν στις τελευταίες τεχνικές σύγχρονης διοίκησης και υποκίνησης, για άμεσα αποτελέσματα.                                                                                                                                                                 

 

Στόχοι Κατάρτισης: Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

1. Αντιληφτούν τους τρόπους εργασίας των Ομάδων Υψηλής Απόδοσης –

2. Συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες τους όσον αφορά θέματα Ηγεσίας, αποφάσεων,ικανότητας δημιουργίας Ομάδων Εργασίας, προσωπικής αξιολόγησης και ανάπτυξης.

3. Ηγηθούν αποτελεσματικά μίας ομάδας, όσον αφορά τα θέματα υποκίνησης, ενδυνάμωσης, επίλυσης προβλημάτων, δέσμευσης και μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων της.

4. Αξιολογήσουν τις δυνατότητες κάθε μέλους της Ομάδας και πλήρους αξιοποίησης τους

 

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές, τμηματάρχες και διοικητικά στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης:

Εργασία σε Ομάδες.

Παιγνίδι Ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων.

Καταιγισμός ιδεών.

Μέθοδος Χιονοστιβάδας.

 

Πιστοποίηση Κατάρτισης: Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από  τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα   

 

Περιεχόμενο Κατάρτισης:

  • Πως λειτουργούν οι Ομάδες Υψηλής Απόδοσης-Εξισσοροπώντας τους ρόλους των μελών της Ομάδας
  • Αξιολόγηση των τρόπων επικοινωνίας των συμμετασχόντων σε συνθήκες Ομαδικής Εργασίας
  • Οι δεξιότητες Υποκίνησης και Διοίκησης των μελών της Ομάδας.
  • Το Πρόγραμμα Δράσης – Τα χαρακτηριστικά του – Οι παράμετροι σχεδιασμού του

Ανάπτυξη ενός Action Plan το οποίο να βάζει τις ιδέες και τις αρχές σε δράση και να ενεργοποιεί τις κατάλληλες αλλαγές, για βελτίωση της απόδοσης της Ομάδας.                                                         

 


Description: Το δυναμικό και πολύ πρακτικό αυτό πρόγραμμα, εστιάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διευθυντών τμημάτων και ηγετών ομάδων, να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διοικούν. Δια μέσου της υπόδησης ρόλων και ομαδικής εργασίας, θα μάθουν και θα εξασκηθούν στις τελευταίες τεχνικές σύγχρονης διοίκησης και υποκίνησης, για άμεσα αποτελέσματα.