Τεχνικές Δημιουργίας Στρατηγικού Επιχειρηματικού Πλάνου (Strategic Business Process)

Ανάγκη Κατάρτισης: H απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, για την χάραξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανάπτυξης,  είναι σήμερα μια αναγκαιότητα, που πρέπει να τοποθετείται στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης η οργανισμού. Τα Στρατηγικά Πλάνα αποτελούν την προδέσμευση ενός οργανισμού για μία μελλοντική πορεία για σταθερή ανάπτυξη και κερδοφορία.

 

Στόχοι Κατάρτισης: Η παρουσίαση των λειτουργιών του Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο, όσο και σε πρακτική εμπειρική βάση, για την ουσιαστική βελτίωση της δυνατότητας των στελεχών να σχεδιάσουν στρατηγικά, τις μελλοντικές κινήσεις της Επιχείρησης.

 

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές και στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων επιχειρήσεων /οργανισμών, του τομέα των υπηρεσιών ,της βιομηχανίας  του εμπορίου και ημικρατικών οργανισμών

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης: Διάλεξη /Συμμετοχική συζήτηση, Μελέτη περίπτωσης, Καταιγισμός Ιδεών, Μέθοδος Χιονοστιβάδας.

 

Πιστοποίηση Κατάρτισης: Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

 

Περιεχόμενο Κατάρτισης:

  • Οι έννοιες του Στρατηγικού Αναπτυξιακού Πλάνου σαν μέσο προδέσμευσης των μελλοντικών κινήσεων και σχεδιασμών.
  • Εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης επιχειρήσεων
  • Θέματα προβλέψεων και προγραμματισμού .Διαχείριση αλλαγών
  • Η σημασία της Ομαδικής Εργασίας και της συνεργασίας των διαφόρων τμημάτων
  • Η σημασία της ανάλυσης SWOT. Η ανάλυση των Δυνατών και Αδυνάτων σημείων και του εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
  • Η σημασία του Ανασχεδιασμού των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
  • Ανάλυση των διαφόρων Στρατηγικών Επιλογών μίας Επιχείρησης βασιζόμενη στα ευρήματα της ανάλυσης των Δυνατών και Αδυνάτων σημείων, των Ευκαιριών και Απειλών

Description: H απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, για την χάραξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανάπτυξης, είναι σήμερα μια αναγκαιότητα, που πρέπει να τοποθετείται στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης η οργανισμού. Τα Στρατηγικά Πλάνα αποτελούν την προδέσμευση ενός οργανισμού για μία μελλοντική πορεία για σταθερή ανάπτυξη και κερδοφορία.