5 τρόποι να παρακινήσετε το προσωπικό σας

Η ικανότητα να ενθαρρύνετε και να παρακινείτε αποτελεσματικά το προσωπικό σας έχει καθοριστική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας. Μια επιχείρηση αποτελείται από ανθρώπους που θα πρέπει να λειτουργούν συγκεκριμένα προς ένα κοινό στόχο και θα πρέπει να τους διοικείτε ενεργά και να τους κατευθύνετε έτσι ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους που τους έχετε θέσει.

Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε τον τρόπο να παρακινείτε και να ενθαρρύνετε αποτελεσματικά το προσωπικό και τους συνεργάτες σας.

  • Γνωρίζουν τα άτομα που εργάζονται στην επιχείρησή σας τον σκοπό της, τα πόστα τους και τα καθήκοντά τους; Γνωρίζουν τι ακριβώς αναμένεται να παράγουν δουλεύοντας εκεί;Γνωρίζουν τις πολιτικές της επιχείρησής σας; Αυτό είναι πολύ βασικό καθώς μια έλλειψη γνώσης και κατανόησης στα παραπάνω συνεπάγεται μειωμένη απόδοση από την πλευρά τους και εσείς ως επιχειρηματίας θα δίνετε εντολές και θα απαιτείτε πράγματα που για τα άτομα αυτά θα είναι δυσνόητα ή θα πιστεύουν ότι είναι αρμοδιότητα κάποιου άλλου εργαζόμενου.
  • Πόσο ψηλά κρατάτε το ηθικό του προσωπικού και με ποιο τρόπο το πετυχαίνετε αυτό;Είναι πολύ σημαντικό εσείς ως ιδιοκτήτης της επιχείρησής σας να ανεβάζετε και να κρατάτε ψηλά το ηθικό της ομάδας σας. Ένα υψηλό ηθικό συνεπάγεται και αυξημένα αποτελέσματα και περισσότερη ευχαρίστηση από την δουλειά μολονότι αυτό μπορεί να προϋποθέτει περισσότερη παραγωγή. Θυμηθείτε τον εαυτό σας όταν εργαζόσασταν πολλές ώρες αλλά πετύχατε τον στόχο σας. Έπειτα ήσασταν χαρούμενος και νιώθατε ικανοποίηση. Ενώ ένα άτομο που δεν παράγει τίποτα και δεν πετυχαίνει κάτι στην δουλειά του νιώθει κουρασμένο μετά από αυτήν. Ένας τρόπος που μπορείτε να εφαρμόζετε για να ανεβάζετε το ηθικό είναι να βάζετε προκλήσεις στο προσωπικό σας. Βάλτε τους προκλήσεις και βοηθήστε τους να πετύχουν τους στόχους που τους θέτετε.
  • Για ποιο λόγο εργάζονται τα άτομα στην επιχείρησή σας; Σίγουρα για την αμοιβή αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους κάποιος θα εργαζόταν σε μια επιχείρηση. Το είδος κινήτρου για να εργάζεται κάποιος στην επιχείρησή σας είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να σας πει το αν αυτό το άτομο θα θελήσει να κυνηγήσει κάποιους υψηλότερους στόχους που θα του θέσετε και αν θα αναλάβει κάποια επιπρόσθετα καθήκοντα πέρα από αυτά της θέσης του. Υπάρχουν και άλλα κίνητρα πέρα από τα χρήματα όπως προσωπικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες. Βασικό εδώ είναι να γνωρίζετε πως να αξιολογείτε τους υποψήφιους που θέλουν να εργαστούν στην δική σας επιχείρηση.
  • Επιλύστε τις διαφωνίες που υπάρχουν μέσα στην επιχείρησή σας. Οι διαφωνίες αποτελούν την αρχή για την συρρίκνωσή της. Διαφωνίες μεταξύ του προσωπικού, διαφωνίες στην διοίκηση κτλ. δημιουργούν ένα κλίμα που μόνο ενθαρρυντικά δεν λειτουργεί. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία ως προς τους στόχους και μια κοινή πορεία. Οι διαφωνίες μπορεί να προκύψουν από μη κατανόηση της θέσης εργασίας του κάθε υπαλλήλου, από το τι αναμένεται από το κάθε άτομο να συνεισφέρει από το πόστο του καθώς και από ποια στρατηγική έχει επιλέξει η διοίκηση να ακολουθήσει την δεδομένη χρονική περίοδο.
  • Δημιουργείστε προκλήσεις στο προσωπικό. Μην δίνετε αυξήσεις δίχως να δημιουργείτε προκλήσεις και “παιχνίδια” μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης. Δημιουργείστε προκλήσεις στους πωλητές. Δημιουργείστε προκλήσεις στα άτομα που εργάζονται στην εξυπηρέτηση πελατών. Όταν βάζετε προκλήσεις είτε τα άτομα θα τις δεχθούν είτε δεν θα τις δεχθούν και θα αποχωρήσουν. Το προσωπικό παρακινείται από τις προκλήσεις!

Οι παραπάνω είναι 5 τρόποι για αποτελεσματική παρακίνηση του προσωπικού σας. Μην παραλείπετε να οργανώνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με όλο το προσωπικό. Πέρα από το ότι ενδυναμώνεται η ομαδικότητα με αυτόν τον τρόπο είναι επίσης μια πολύ καλή ευκαιρία να παρατηρήσετε το τρόπο με τον οποίο ο καθένας τους συμμετέχει σε αυτές.

Για περισσότερα μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο”Διεύθυνση,Υποκίνηση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ” 21 Απριλίου 2017 www.planetinteractive.com.cy/upcoming