Ανάπτυξη αποτελεσματικής ομάδας πώλησης για επίτευξη στόχων

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Λόγω των δραματικών αλλαγών στην αγορά από την συνεχή παρουσία νέων προϊόντων, νέων ανταγωνιστών και τη συνεχή αλλαγή της τεχνολογίας, υπάρχει άμεση ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών της κάθε επιχείρησης, με όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για να επιτυγχάνονται άμεσες και αποτελεσματικές πωλήσεις.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με την συμπλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • Nα έχουν πλήρη επίγνωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ο σύγχρονος πωλητής καριέρας.
  • Να διαθέτουν τέτοιες δεξιότητες που να μπορούν να αντιμετωπίζουν και αντιπαρέρχονται με επιχειρήματα τυχόν αντιστάσεις των πελατών.
  • Να θέτουν στόχους σε συνεργασία με την διεύθυνση και τα άλλα τμήματα και να εργάζονται συστηματικά για την επίτευξη τους.
  • Να κατανοούν την σημασία του Μάρκετινγκ και των Τεχνικών Πώλησης
  • Να είναι σε θέση να χειρίζονται τις πιο πάνω τεχνικές για αύξηση της επικερδότητας της επιχείρησης και περαιτέρω διείσδυσης στις αγορές.
  • Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις παραμέτρους ενός ισορροπημένου πλάνου Μάρκετινγκ.
  • Να οργανώνουν να υποκινούν και να στοχοθετούν αποτελεσματικά το τμήμα Πωλήσεων.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Διάλεξη με την συμμετοχή των συμμετασχόντων, μελέτη περιπτώσεων, Brainstorming.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Με την συμπλήρωση του προγράμματος θα γίνει απονομή πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 10 Μαΐου 2019
Ώρες διεξαγωγής: 8:30 – 16:45
Τόπος διεξαγωγής: Europa Plaza Hotel

Κόστος: €86.50 (Συμπ. €28.50 ΦΠΑ)

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM
Certified Management Consultant


10 Μαίου 2019

Presented by: George Demetriades (CV)

Duration: 7 Ώρες

Address: 13 Alkeou Street, Nicosia 1311