Διαχείριση του Χρόνου & της Αναβλητικότητας

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει χρήση των εργαλείων Mind Mapping και της μεθόδου Pomotoro, για Άμεση Προσωπική Βελτίωση, ενώ θα δοθούν δωρεάν Ηλεκτρονικές Σημειώσεις & και το Pomotoro Timer.

To Mind Mapping είναι ένα σύγχρονο εργαλείο Διαχείρισης του Χρόνου το οποίο δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής και παραστατικής καταγραφής δεδομένων. Βοηθά στην καταγραφή και οργάνωση των σκέψεων, ιδεών, χρόνου και δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη μείωση του εργασιακού άγχους.

Στόχοι Κατάρτισης

  • Να γνωρίζουν τις αρχές και τις τεχνικές καλής διαχείρισης και εξοικονόμησης του χρόνου
  • Να αναγνωρίζουν τους “στόχους – κλειδιά”
  • Να δημιουργούν προτεραιότητες και να αναθέτουν αποτελεσματικά
  • Να οργανώνουν τον εαυτό τους και να χρησιμοποιούν /προγραμματίζουν τον χρόνο αποτελεσματικά με σκοπό τη μείωση του εργασιακού άγχους

 

Ημερομηνία: 9 Aπριλίου  2019

Ώρες διεξαγωγής: 9:00 – 16:00

Τόπος διεξαγωγής: Planet Training Center, Mιχαλακοπούλου 12 ΤΤ 1075 3ος Όροφος Λευκωσία

Τελικό Κόστος: € 59.50(Συμ ΦΠΑ ) -Αρχικό Κόστος €200,00-€150,00 Επιχορήγηση Planet Interactive Academy=50,00+VAT

Για εγγραφή: www.planetinteractive.com.cy/upcoming

                                                                        

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save


14 Mαίου 2019

Presented by: George Demetriades (CV)

Duration: 9:00-16:00

Address: Α Μιχαλακοπούλου 12 3ος Όροφος ΤΤ 1075 Λευκωσία-Εκπαιδευτικό Κέντρο Planet Interactive