Επιθετικό Μάρκετινγκ για άμεση αύξηση των πωλήσεων

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσετε με σωστό και επαγγελματικό τρόπο την επιστήμη του Μάρκετινγκ. Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε πως μπορείτε να εφαρμόσετε χρήσιμες πρακτικές οποίες θα σας βοηθήσουν να λειτουργήσετε την επιχείρηση σας με πιο αποτελεσματικό τρόπο και να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

1. Να αντιλαμβάνονται την σημασία και την σπουδαιότητα των λειτουργιών Μάρκετινγκ για αντιμετώπιση του ανταγωνισμού για την επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων.
2. Να είναι σε θέση να χειρίζονται και να εφαρμόζουν τα σύγχρονα εργαλεία Μάρκετινγκ ως και τις σύγχρονες τεχνικές πώλησης.
3. Να μπορούν να χειρίζονται με αποτελεσματικότητα τα θέματα προβλέψεων, Στοχοθέτησης και Προγραμματισμού.
4. Να αντιλαμβάνονται τις τεχνικές και τα συστήματα που πρέπει να εφαρμόζει το τμήμα πωλήσεων, για επίτευξη των στόχων και υλοποίηση των σχεδιασμών Μάρκετινγκ της επιχείρησης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διάλεξη και συμμετοχή. Πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στις επιμέρους έννοιες των θεματικών ενοτήτων. Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της χιονοστιβάδας, η μελέτη περίπτωσης και ο καταιγισμός ιδεών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης, για όσους από τους συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 15 Μαρτίου 2019
Ώρες διεξαγωγής: 8:30 – 16:45
Τόπος διεξαγωγής: EUROPA PLAZA HOTEL NICOSIA
Κόστος: €119.00 (Συμπ. 38.00€ ΦΠΑ)

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM
Certified Management Consultant
Fellow of the British Institute of Management

Save

Save

Save

Save

Save

Save


15 Μαρτίου 2019

Presented by: George Demetriades (CV)

Duration: 8:30-16:45

Address: Europa Plaza Hotel 13 Alkeou Street, Nicosia 1311