Βασικές Αρχές Επιτυχίας για Άμεση Αλλαγή &Υποκίνηση-The Pillars for Success

Η επιτυχία απαιτεί ένα συνδυασμό πολλών διαφορετικών στοιχείων, όπως : Συναισθήματα , Συνήθειες, Δεξιότητες & Δυνατότητες, Υποκίνηση, Τρόπο Σκέψης κλπ , τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν για να μας δώσουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Με την χρήση του IQ Matrix Mind Mapping ενεργοποιούμε όλους αυτούς τους παράγοντες, (The Pillars of Success), οι οποίοι είναι αναγκαίοι για να ευθυγραμμίσουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν στην αλλαγή ,ανάπτυξη και επιτυχία.

 

Στόχοι -Αναμενόμενα αποτελέσματα: -Αφαίρεση όλων εκείνων των προκαταλήψεων οι οποίες αφαιρούν την δυνατότητα κίνησης προς τα εμπρός.- Απόκτηση νέων δημιουργικών συνηθειών -Προσδιορισμό και μεγιστοποίηση όλων των στην διάθεση μας παραγωγικών πόρων -Την αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων μας για επίτευξη των στόχων και σκοπών- Την ανάληψη ελέγχου των συναισθημάτων μας- Την εξεύρεση τρόπων υποκίνησης μας και καλλιέργειας τρόπου σκέψης ευθυγραμμισμένου με τους στόχους.

 

Θεματολογία Ενοτήτων :

  • Αφαίρεση προκαταλήψεων και σκέψεων που εμποδίζουν την ανάπτυξη
  • Οι νέες συνήθειες οι οποίες βελτιώσουν την παραγωγικότητα
  • Προσδιορισμός και μεγιστοποίηση των διαθεσίμων πόρων
  • Η ανάληψη ελέγχου συναισθημάτων και η προληπτική διαχείριση τους.
  • Τα στοιχεία που συνθέτουν την δημιουργική υποκίνηση της Ομάδας και ατόμων για επίτευξη στόχων και σκοπών
  • Εξοικείωση με τις τεχνικές χαρτών του μυαλού IQ Matrix Mind Mapping.

 

Υποψήφιοι για Συμμετοχή: Ιδιοκτήτες Διευθυντές, Τμηματάρχες και Διοικητικά Στελέχη

 

Μέθοδοι και Τεχνικές : Διαδραστικές, δημιουργικές, Vibrant & brainstorming methods

 

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης: θα δοθούν έγχρωμοι χάρτες Mind Mapping και σημειώσεις

 

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM (CV)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Tηλ:22 460622
Φαξ:22 460623
Κιν: 99475620
e-mail:[email protected]
Web: www.planetinteractive.com.cy/seminars

square-facebook-128  www.facebook.com/Planetinteractive

 

Επιχορηγούμενα από την ΑΝΑΔ μέχρι και 100%

pp


Description: Η επιτυχία απαιτεί ένα συνδυασμό πολλών διαφορετικών στοιχείων, όπως : Συναισθήματα , Συνήθειες, Δεξιότητες & Δυνατότητες, Υποκίνηση, Τρόπο Σκέψης κλπ , τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν για να μας δώσουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.