Διαχείριση του επαγγελματικού στρές (How to deal with Job &Workplace Stress)

Ανάγκη Κατάρτισης: To υπερβολικό στρές οδηγεί στην μείωση της παραγωγικότητας και απόδοσης στην εργασία, επηρεάζοντας την φυσική και συναισθηματική μας υγεία. Συχνά η έλλειψη ικανότητας να διαχειριστούμε το στρές, είναι η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στην εργασία. Τις δυνατότητες και τα βήματα διαχείρισης των συνεπειών του στρές και βελτίωσης της απόδοσης των στελεχών της επιχείρησης, είναι αυτά με τα οποία ασχολείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

Στόχοι -Αναμενόμενα Αποτελέσματα: -Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα σύντομης βελτίωσης του στρές με :- Την εισαγωγή προτεραιοτήτων και εκχώρηση ευθυνών-Την βελτίωση των σχέσεων στην εργασία-Την εισαγωγή συστημάτων υποκίνησης -Την αναβάθμιση της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης σαν στοιχείου για ικανοποίηση και επιτυχία.-Την καταπολέμηση της αναβλητικότητας, σαν βασικής πηγής άγχους

 

Θεματολογία Ενοτήτων :-Tα συμπτώματα του στρες στην εργασία και οι αιτίες δημιουργίας τους.-Πως διαχειριζόμαστε το στρές στην εργασία – Πρωτοβουλίες θετικών σχέσεων ( initiating positive relationships)-H εκγύμναση σαν βασικό στοιχείο μείωσης του στρες-Βελτιωση καθημερινών συνηθειών διατροφής και ύπνου-Τοποθέτηση προτεραιοτήτων και βελτίωση της οργάνωσης καθημερινών εργασιών(task management tips for reducing job stress)-Απομάκρυνση των συνηθειών ηττοπάθειας(self -defeating habits)-H αμφίδρομη ενεργός επικοινωνία μεταξύ διευθυντών /εργαζομένων, στοιχείο μείωσης του στρες.

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης: Διαδραστικές και συμμετοχικές μέθοδοι. Εργασία σε Ομάδες. Καταιγισμός ιδεών. Τεχνικές προσωπικής αξιολόγησης και αξιολόγησης ατόμων και ομάδων.

 

Υποψήφιοι για Συμμετοχή: Διευθυντές, Τμηματάρχες και στελέχη όλων των βαθμίδων

 

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης: Θα δοθούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και σημειώσεις. Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός πολυμέσων &διαδικτύου.

 

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM (CV)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Tηλ:22 460622
Φαξ:22 460623
Κιν: 99475620
e-mail:[email protected]
Web: www.planetinteractive.com.cy/seminars

square-facebook-128  www.facebook.com/Planetinteractive

 

Επιχορηγούμενα από την ΑΝΑΔ μέχρι και 100%

pp


Description: To υπερβολικό στρές οδηγεί στην μείωση της παραγωγικότητας και απόδοσης στην εργασία, επηρεάζοντας την φυσική και συναισθηματική μας υγεία. Συχνά η έλλειψη ικανότητας να διαχειριστούμε το στρές, είναι η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στην εργασία.