Ενίσχυση της Ομαδικότητας και Απόδοσης των Εργαζομένων (Team Building & Leadership)

Ανάγκη Κατάρτισης : Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενίσχυσης της Ομαδικότητας και βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων, απαιτεί Ηγετικές Διευθυντικές Ικανότητες, οι οποίες σταδιακά οδηγούν σε βελτίωση της κερδοφορίας και ανάπτυξη της επιχείρησης.

 

Στόχοι -Αναμενόμενα αποτελέσματα: Βελτίωση Δεξιοτήτων προγραμματισμού και εφαρμογής στρατηγικών .Ανάπτυξη αποτελεσματικών ηγετικών δυνατοτήτων. Δημιουργία ομαδικού Οράματος. Ανάπτυξη ενθουσιασμού, εμπιστοσύνης και δέσμευσης, μεταξύ των μελών της Ομάδας, με την εισαγωγή των κατάλληλων κινήτρων υποκίνησης. Μείωση στρές . Βελτίωση ικανοτήτων επικοινωνίας, εκχώρησης εξουσιών, ελέγχου και διοικητικών τεχνικών.

 

Θεματολογία Ενοτήτων :

Οι σημερινές προκλήσεις σε θέματα ηγεσίας -Η εφαρμογή επιχειρησιακών αποτελεσματικών στρατηγικών

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και προγραμματισμού. Η διοίκηση και οι δυνάμεις της αλλαγής ( Managing Change)

 

Τα στοιχεία της χαρισματικής ηγεσίας (Leadership Styles &Trust )

  • Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού Ηγέτη -Δεξιότητες επικοινωνίας, Οργάνωσης και Ελέγχου, Στοχοθέτησης, Εκχώρησης Εξουσιών
  • Διαχείριση του Στρές- Εφαρμογή Τεχνικών Υποκίνησης και Ενδυνάμωσης.

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης : Διαδραστικές και συμμετοχικές μέθοδοι-Καταιγισμός Ιδεών -Υπόδηση ρόλων-Εργασία σε Ομάδες- Τεχνικές και αξιολόγηση ατόμων και ομάδων.

Υποψήφιοι για Συμμετοχή: Διευθυντές , Τμηματάρχες και Διοικητικά Στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων.

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης: Θα δοθούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και σημειώσεις .Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός πολυμέσων ,διαδίκτυο και ηχητικά συστήματα.

 

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM (CV)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Tηλ:22 460622
Φαξ:22 460623
Κιν: 99475620
e-mail:[email protected]
Web: www.planetinteractive.com.cy/seminars

square-facebook-128  www.facebook.com/Planetinteractive

 

Επιχορηγούμενα από την ΑΝΑΔ μέχρι και 100%

pp


Description: Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενίσχυσης της Ομαδικότητας και βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων, απαιτεί Ηγετικές Διευθυντικές Ικανότητες, οι οποίες σταδιακά οδηγούν σε βελτίωση της κερδοφορίας και ανάπτυξη της επιχείρησης.