Ηγεσία & Ομάδες Υψηλής Απόδοσης( Leading High Performance Teams)

Ανάγκη Κατάρτισης: Το δυναμικό και πολύ πρακτικό αυτό πρόγραμμα, εστιάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διευθυντών, τμημάτων και ηγετών ομάδων, να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διοικούν. Δια μέσου της υπόδησης ρόλων και ομαδικής εργασίας, θα μάθουν και θα εξασκηθούν στις τελευταίες τεχνικές σύγχρονης διοίκησης και υποκίνησης, για άμεσα αποτελέσματα.

 

Στόχοι-Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :

-Αντιληφθούν τους τρόπους εργασίας των Ομάδων Υψηλής Απόδοσης – Συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες τους όσον αφορά θέματα Ηγεσίας, αποφάσεων,ικανότητας δημιουργίας Ομάδων Εργασίας, προσωπικής αξιολόγησης και ανάπτυξης.

 

– Ηγηθούν αποτελεσματικά μίας ομάδας, όσον αφορά τα θέματα υποκίνησης, ενδυνάμωσης, επίλυσης προβλημάτων, δέσμευσης και μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων της. -Αξιολογήσουν τις δυνατότητες κάθε μέλους της Ομάδας και πλήρους αξιοποίησης τους

 

Θεματολογία Ενοτήτων: -Πως λειτουργούν οι Ομάδες Υψηλής Απόδοσης-Εξισσοροπώντας τους ρόλους των μελών της Ομάδας-Οι δεξιότητες Υποκίνησης και Διοίκησης των μελών της Ομάδας.-Αξιολόγηση των τρόπων επικοινωνίας των συμμετασχόντων σε συνθήκες Ομαδικής Εργασίας- Το Πρόγραμμα Δράσης .Ανάπτυξη ενός Action Plan το οποίο να βάζει τις ιδέες και τις αρχές σε δράση και να ενεργοποιεί τις κατάλληλες αλλαγές, για βελτίωση της απόδοσης της Ομάδας.

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης: Υπόδηση ρόλων, Εργασία σε Ομάδες, Τεχνικές Προσωπικής Αξιολόγησης και Αξιολόγηση ατόμων και Ομάδων.

 

Υποψήφιοι για Συμμετοχή: Διευθυντές ,Τμηματάρχες και Διοικητικά Στελέχη όλων των Λειτουργικών Τμημάτων .

 

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης : Θα δοθούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και σημειώσεις, ως και ειδικά έντυπα αξιολόγησης. Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός πολυμέσων, διαδίκτυο και ηχητικά συστήματα.

 

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM (CV)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Tηλ:22 460622
Φαξ:22 460623
Κιν: 99475620
e-mail:[email protected]
Web: www.planetinteractive.com.cy/seminars

square-facebook-128  www.facebook.com/Planetinteractive

 

Επιχορηγούμενα από την ΑΝΑΔ μέχρι και 100%

pp


Description: Το δυναμικό και πολύ πρακτικό αυτό πρόγραμμα, εστιάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διευθυντών, τμημάτων και ηγετών ομάδων, να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διοικούν.