Η Διαχείριση του Στρές στην Εργασία (Stress Management)

Ανάγκη Κατάρτισης :To υπερβολικό στρές οδηγεί στην μείωση της παραγωγικότητας και απόδοσης στην εργασία, επηρεάζοντας την φυσική και συναισθηματική μας υγεία. Συχνά η έλλειψη ικανότητας  να διαχειριστούμε το στρές, είναι η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στην εργασία.

 

Στόχοι Κατάρτισης : Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα σύντομης βελτίωσης του στρές με :                                               

1. Την εισαγωγή προτεραιοτήτων και εκχώρηση ευθυνών

2.Την βελτίωση των σχέσεων στην εργασία

3.Την εισαγωγή συστημάτων υποκίνησης –

4.Την αναβάθμιση της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης σαν στοιχείου για ικανοποίηση και επιτυχία.

5.Την καταπολέμηση της αναβλητικότητας, σαν βασικής πηγής άγχους

 

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή: Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές ,τμηματάρχες και διοικητικά στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης ως και εργαζόμενους πρώτης γραμμής και κάθε ειδικότητας.

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης :

Εργασία σε Ομάδες.

Παιγνίδι  Ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων.

Καταιγισμός ιδεών.

 

Πιστοποίηση Κατάρτισης : Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης, για όσους από  τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα 

  

Περιεχόμενο Κατάρτισης :

  • Tα συμπτώματα του στρες στην εργασία και οι αιτίες δημιουργίας τους.-Πως διαχειριζόμαστε το στρές στην εργασία –
  • Πρωτοβουλίες θετικών σχέσεων ( initiating positive relationships)
  • H εκγύμναση σαν βασικό στοιχείο μείωσης του στρες-Βελτιωση καθημερινών συνηθειών διατροφής και ύπνου
  • Τοποθέτηση προτεραιοτήτων και βελτίωση της οργάνωσης καθημερινών εργασιών(task management tips for reducing job stress)
  • Aπομάκρυνση των συνηθειών ηττοπάθειας(self -defeating habits)-H αμφίδρομη ενεργός επικοινωνία μεταξύ διευθυντών /εργαζομένων, στοιχείο μείωσης του στρες.

 


Description: To υπερβολικό στρές οδηγεί στην μείωση της παραγωγικότητας και απόδοσης στην εργασία, επηρεάζοντας την φυσική και συναισθηματική μας υγεία. Συχνά η έλλειψη ικανότητας να διαχειριστούμε το στρές, είναι η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στην εργασία.