Η Διαχείριση του Χρόνου & Mind Mapping για άμεση Προσωπική Βελτίωση

Ανάγκη Κατάρτισης: Το Mind Mapping είναι ένα σύγχρονο εργαλείο Διαχείρισης του Χρόνου το οποίο δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής και παραστατικής καταγραφής δεδομένων (recording thinks in a mindful, visual way).Βοηθά στην οργάνωση των σκέψεων ,ιδεών, χρόνου και δραστηριοτήτων δημιουργώντας, εκτός των άλλων και τις προϋποθέσεις εκκόλαψης νέων ιδεών( It helps organize thoughts ,ideas, time and actions and is a formidable tool for generating new ideas).

 

Στόχοι-Αναμενόμενα Αποτελέσματα: Oι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση :

-Να γνωρίζουν τις αρχές, τα σύγχρονα εργαλεία του Mind Mapping και τις τεχνικές καλής διαχείρισης και εξοικονόμησης του Χρόνου -Να αναγνωρίζουν τους ¨στόχους- κλειδιά¨, να δημιουργούν προτεραιότητες και να αναθέτουν αποτελεσματικά

-Να οργανώνουν τον εαυτό τους και να χρησιμοποιούν /προγραμματίζουν τον χρόνο αποτελεσματικά -Να αποφεύγουν διακοπές και να εργάζονται κάτω από πίεση.

 

Θεματολογία Ενοτήτων: Το πρόγραμμα θα καλύψει τα πιο κάτω:

  • Tα προβλήματα της κακής διαχείρισης του χρόνου
  • Η ανάγκη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
  • Οι ενδείξεις κακής διαχείρισης του χρόνου και οι τρόποι βελτίωσης-Τα στάδια ελέγχου.

 

Καθορισμός στόχων-Προγραμματισμός

-Στόχοι και Προγραμματισμός -Στάδια καθημερινού προγραμματισμού -Συσχετίζοντας τους στόχους με τον χρόνο-Δραστηριότητες και χρόνος.

 

Αντιμετώπιση “Χρονοφάγων”

-Αποδιοργάνωση .Αναβλητικότητα -Έλλειψη ενδιαφέροντος, κόπωση/εξάντληση -Έλλειψη προγραμματισμού και ανάθεσης εργασιών και εξουσιών -Σπατάλη χρόνου στο τηλέφωνο -Επισκέπτες ,Συναντήσεις , ελλιπές σύστημα  αρχειοθέτησης.

 

–  Η σημασία και η χρήση των εργαλείων του Mind Mapping

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης: Διαδραστικές μέθοδοι. Καταιγισμός Ιδεών. Εργασία σε ομάδες Υποψήφιοι για Συμμετοχή : Διευθυντές ,Τμηματάρχες στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης

 

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης: Θα δοθούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια και έγχρωμοι χάρτες Mind Mapping. Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός Πολυμέσων.

 

Εισηγητής: Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM (CV)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Tηλ:22 460622
Φαξ:22 460623
Κιν: 99475620
e-mail:[email protected]
Web: www.planetinteractive.com.cy/seminars

square-facebook-128  www.facebook.com/Planetinteractive

 

Επιχορηγούμενα από την ΑΝΑΔ μέχρι και 100%

pp


Description: Το Mind Mapping είναι ένα σύγχρονο εργαλείο Διαχείρισης του Χρόνου το οποίο δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής και παραστατικής καταγραφής δεδομένων (recording thinks in a mindful, visual way).Βοηθά στην οργάνωση των σκέψεων ,ιδεών, χρόνου και δραστηριοτήτων δημιουργώντας, εκτός των άλλων και τις προϋποθέσεις εκκόλαψης νέων ιδεών