“Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ /Πωλήσεων σε Περιόδους Κρίσης”

Διάρκεια 7 Ώρες    

Ανάγκη Κατάρτισης: Οι δραματικές αλλαγές στην αγορά και το ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργούν την άμεση ανάγκη όπως, η Ομάδα Μάρκετινγκ/Πωλήσεων, επεκτείνει τις γνώσεις της σε θέματα Σχεδιασμού Μάρκετινγκ και Προώθησης Πωλήσεων, στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στόχοι: Με την συμπλήρωση του προγράμματος οι  συμμετέχοντες θα μπορούν:                                                   

1.Να κατανοούν την Στρατηγική διαδικασία όσον αφορά τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων Μάρκετινγκ/Πωλήσεων

2.Να εκτιμούν την παρούσα κατάσταση

3.Να αντιλαμβάνονται την σημασία της ανάλυσης του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος

4.Να μπορούν να χειρίζονται τα Στρατηγικά Εργαλεία Ανάλυσης.

5.Να γνωρίζουν την σημασία και τις εφαρμογές του των εργαλείων του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης .

 

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή:                                                                                                                   

Απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες ,Διευθυντές και Τμηματάρχες Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ως και Διευθυντικά στελέχη Τμημάτων Μάρκετινγκ/Πωλήσεων


Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης :                                                                                                                                                    

Εργασία σε Ομάδες, Καταιγισμός Ιδεών, Υπόδηση ρόλων .Μελέτη περίπτωσης.


Πιστοποίηση Κατάρτισης :

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από  τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.


Περιεχόμενο Κατάρτισης :

  • Οι έννοιες του Στρατηγικού Πλάνου Μάρκετινγκ σαν μέσο Χάραξης της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης
  • Τα βασικά εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό ενός Στρατηγικού Πλάνου Μάρκετινγκ
  • Η ανάλυση των Πέντε Ανταγωνιστικών Δυνάμεων
  • Η μεγάλη σημασία της εφαρμογής των σύγχρονων εργαλείων του Internet Marketing &Social Media . Ανάλυση των διαφόρων στρατηγικών Ιnternet Marketing ,Social Media ,Email  & Mobile Marketing
  • Oι Στρατηγικές Ηλεκτρονικού Εμπορίου , Online  διαφήμισης & e-branding
  • Eργαστήριο /Ομαδική Πρακτική Εξάσκηση με την χρήση Η/Υ

Description: Οι δραματικές αλλαγές στην αγορά και το ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργούν την άμεση ανάγκη όπως, η Ομάδα Μάρκετινγκ/Πωλήσεων, επεκτείνει τις γνώσεις της σε θέματα Σχεδιασμού Μάρκετινγκ και Προώθησης Πωλήσεων, στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.