Το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ & Social Media σαν Εργαλεία προώθησης και προβολής

Διάρκεια 7 Ώρες              

Aνάγκη Κατάρτισης: Η απόκτηση από τα στελέχη ενός οργανισμού των απαραιτήτων γνώσεων ,δεξιοτήτων και εργαλείων για τον σχεδιασμό και διαχείριση των διαθεσίμων μέσων  Ηλεκτρονικής προβολής ενός οργανισμού ,μέσω του διαδικτύου ,αποτελεί μια άμεση ανάγκη για την ενίσχυση αλλά και την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στόχοι: Με την συμπλήρωση του προγράμματος ,οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την ικανότητα:

1.Να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και την αξία του διαδικτυακού Μάρκετινγκ & Κοινωνικών Δικτύων

2.Να διακρίνουν τα καλά χαρακτηριστικά /πλεονεκτήματα μίας Ιστοσελίδας.

3.Να αναγνωρίζουν τους διάφορους  τρόπους  ηλεκτρονικής διαφήμισης

4.Να επιλέγουν τα σωστά Μέσα Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαφήμισης

5.Να χειρίζονται την πλατφόρμα e-mail  Marketing ως και τα άλλα διαδικτυακά εργαλεία

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης :

Διάλεξη

Διαδραστική συζήτηση

Εργασία σε Ομάδες

Πρακτική εξάσκηση με την εμπλοκή εκπαιδευομένου και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 

Πιστοποίηση Κατάρτισης : Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από  τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

 

Περιεχόμενο Κατάρτισης :

  • Τα χαρακτηριστικά μίας επιτυχημένης Ιστοσελίδας. Δημιουργία και Διαχείριση
  • Πως βαθμολογείται μια Ιστοσελίδα από τις μηχανές αναζήτησης
  • Επιλογή ορθού Domain Name, σε σχέση με το αντικείμενο και τον Κύκλο Εργασιών
  • Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης-Οργάνωση και διαχείριση -Οι διάφορες πλατφόρμες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης .
  • Πως δημιουργούμε τους διάφορους λογαριασμούς -Facebook- LinkedIn – Twitter και η σημασία του κάθε ενός σαν εργαλεία προώθησης και προβολής
  • Τι είναι το Email Marketing .Σχεδιασμός ,δημιουργία ,αποστολή μέσω Πλατφόρμας
  • Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένα επιτυχημένο Email- Η συγκέντρωση στοχευόμενων ηλεκτρονικών διευθύνσεων πελατών
  • Η δημιουργία Πελατειακών Ομάδων στόχευσης –
  • Workshop- Πρακτική κατά Ομάδες Εργασίας σχεδιασμού Email Campaign και αποστολή σχετικού μηνύματος.

Description: Η απόκτηση από τα στελέχη ενός οργανισμού των απαραιτήτων γνώσεων ,δεξιοτήτων και εργαλείων για τον σχεδιασμό και διαχείριση των διαθεσίμων μέσων Ηλεκτρονικής προβολής ενός οργανισμού ,μέσω του διαδικτύου ,αποτελεί μια άμεση ανάγκη για την ενίσχυση αλλά και την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.